Τουρνουά ΕΣΠΕΡΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ -Τουρνουά ΕΣΠΕΡΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2012

[embedplusvideo height=”481″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/1LBCUZv” standard=”http://www.youtube.com/v/IGWOF3BBizE?fs=1″ vars=”ytid=IGWOF3BBizE&width=802&height=481&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2882″ /]

AllStar τουρνουά Έσπερου-Πανιώνιου 2012

[embedplusvideo height=”631″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/1LBD8jv” standard=”http://www.youtube.com/v/zH-mFSqTIcE?fs=1″ vars=”ytid=zH-mFSqTIcE&width=802&height=631&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3249″ /]
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΛΩΝ

[embedplusvideo height=”481″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/1gTPpml” standard=”http://www.youtube.com/v/bV621LBs9hg?fs=1″ vars=”ytid=bV621LBs9hg&width=802&height=481&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6962″ /]