ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 2020-2022

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Μετά από τις αρχαιρεσίες της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2020 το νέο του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ συγκροτήθηκε ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΕΜΑΝΔΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΑΧΥΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πάχος Αναστάσιος
Βαιάνης Αιμίλιος
Παπάζογλου Ελένη
Κοντογεώργης Κωνσταντίνος
Αδάμης Ιωάννης
Χαρούνι Μύρωνας
Κονιδάρης Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Μαρμαράς Φώτης
Μητρόπουλος Σπύρος
Καρράς Κωνσταντίνος
Μπουμπόπουλος Γεώργιος