Αιτήσεις Αθλητή του τμήματος Skate

Αιτήσεις Αθλητή του τμήματος Skate

Η Κάρτα Υγείας Αθλητή αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από την θεώρηση της.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρείται ΜΟΝΟ από ιατρούς Καρδιολόγους μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων η από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο η Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και ιατρούς καρδιολόγους του ιδιωτικού τομέα.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία η στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα

Κατεβάστε την κάρτα υγείας αθλητή/τρια.

1. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ Ε.Ο.ΤΡ.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ Ε.Ο.ΤΡ.