ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5/2017

           Καλλιθέα, 4 Μαϊου 2017

Προς τα Μέλη του Συλλόγου

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, που εκλέχτηκε με διετή θητεία στις 18 Μαΐου 2016, καλεί τα μέλη του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Καταστατικού σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως αποφάσισε στη συνεδρίαση της Τετάρτης 3 Μαΐου 2017, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Έγκριση Πρακτικών προηγουμένης Γενικής Συνέλευσης.
3. Απολογισμός-Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ταμειακός Απολογισμός Χρήσης 01.05.2016-30.04.2017.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Έγκριση Απολογισμού
6. Προϋπολογισμός 2017-2018.
7. Έγκριση Προϋπολογισμού 2017-2018.
8. Διάφορες ανακοινώσεις-προτάσεις.
     – Συνεργασία με Δήμο για ωράρια και διαχείριση ανοικτών γηπέδων.
9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
10. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. για την συμπλήρωση παραιτηθέντων μελών.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 στον Δημοτικό Κινηματογράφο «ΚΑΛΥΨΩ»  ( Γρηγ. Λαμπράκη & Καλυψούς, Καλλιθέα).
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 στις 20.00 μ.μ.  στον Δημοτικό Κινηματογράφο «ΚΑΛΥΨΩ»  ( Γρηγ. Λαμπράκη & Καλυψούς, Καλλιθέα).
Όσα εκ των μελών του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αναπληρωματικών μελών Δ.Σ για το Δ.Σ. και για την εξελεγκτική επιτροπή., να το γνωρίσουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00, στέλνοντας σχετική αίτηση με φαξ στα γραφεία του συλλόγου (210 9515 896) ή προωθώντας την αίτησή τους μέσω του μενού «Επικοινωνία» του δικτυακού χώρου www.esperos.eu.
 

Με εκτίμηση Το Δ.Σ. του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΥ    

 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                        ΤΑΧΥΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ