ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5/2019

 

          Καλλιθέα, 13 Μαίου 2019

 
  Προς τα Μέλη του Συλλόγου  
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
         Το Δ.Σ. του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, που εκλέχτηκε με διετή θητεία στις  23 Μαΐου 2018, καλεί τα μέλη του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Καταστατικού σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως αποφάσισε στη συνεδρίαση της Τετάρτης 8 Μαίου 2019, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Έγκριση Πρακτικών προηγουμένης Γενικής Συνέλευσης.
3. Απολογισμός-Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ταμειακός Απολογισμός Χρήσης 01.05.2018-30.04.2019.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Έγκριση Απολογισμού.
6. Προυπολογισμός 2019-2020
7. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019-2020.
8. Συζήτηση για ένταξη νέων αθλημάτων στο καταστατικό του συλλόγου.
9. Διάφορες ανακοινώσεις-προτάσεις.
10. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
11. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και για την εξελεγκτική επιτροπή
 
  Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 19:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο «ΕΣΠΕΡΟΣ» (Αριστοτέλους και Χ. Τρικούπη, Καλλιθέα).  
  Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 στις 20.00 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο ΕΣΠΕΡΟΣ (Αριστοτέλους και Χ. Τρικούπη, Καλλιθέα).  
  Όσα εκ των μελών του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη   αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και για την εξελεγκτική επιτροπή., να το γνωρίσουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00, στέλνοντας σχετική αίτηση με φαξ στα γραφεία του συλλόγου (210 9515 896) ή προωθώντας την αίτησή τους μέσω του μενού «Επικοινωνία» του δικτυακού χώρου www.esperos.com ή μέσω mail στο esperos1943@gmail.com.  
  Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ
 
     

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
   ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                                ΤΑΧΥΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ