ΕΒΔΟΜΑΔΙΑIΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΙΔIΚΟ 18:00-19:15 18:00-19:15 18:00-19:15 18:00-19:15 18:00-19:15
ΑΡΧΑΡΙΩΝ 20.45-22.00 19.15-20.30 20.45-22.00 19.15-20.30 20.45-22.00
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 19:15-20:45 20.30-22.00 19:15-20:45 20.30-22.00 19.15-20:45

Υπεύθυνος προπονήσεων :
Kούνουπας Παναγιώτης T: 6987240373

Facebook: www.facebook.com/EsperosPingPong
Instagram: www.instagram.com/esperos_pingpong
Web: https://esperos.eu/pingpong