ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 68-52 Α΄ΕΦΗΒΩΝ (2011)

[embedplusvideo height=”481″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/1LBElHw” standard=”http://www.youtube.com/v/D2bcc-oAl5U?fs=1″ vars=”ytid=D2bcc-oAl5U&width=802&height=481&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9766″ /]