ΙΚΑΡΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΡΟΜΙΝΙ 2008 & ΑΚΑΔΗΜΙΑ Α 2009