ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΗΣ

Γεώργιος Μπίζης

Προπονητής Skate