Πειραϊκός – Έσπερος Καλλιθέας (Α Εσκανα Ανδρών)

Πειραϊκός – Έσπερος Καλλιθέας 19/10/2015 (Α Εσκανα)

 
[embedplusvideo height=”481″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/226DBkK” standard=”http://www.youtube.com/v/h5Su_JuV7JI?fs=1″ vars=”ytid=h5Su_JuV7JI&width=802&height=481&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep4867″ /]