Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 2012-2018

 

2012-13 Πρόεδρος:  Σ. Αθανασίου Σύμβουλοι: Κ.Ταχυνάκος
Γεν. Γραμματέας:  Α.Κατσιαβριάς Ν.Κορδάς
Αντιπρόεδρος:  Τ.Δελατόλας Χ.Γραμματικός
Αντιπρόεδρος:  Γ.Χαλαστάρας Α.Αναγνωστόπουλος
Αντιπρόεδρος:  Θ.Φουστάνος Μ.Χαρούνι
Ταμίας:  Α.Πάνια Α.Στασινόπουλος
Α.Άγουρος
Αναπλ. Μέλη: Ε.Κούλουρη
Α.Μαυρογιάννης
Ι.Τζανόγλου
Σ.Παπαδέα-Χιονίδη
Β.Καλαμπόκης
Α.Γαλανός
Π.Ποτουρίδης

 

2013-14 Πρόεδρος:  Σ. Αθανασίου Σύμβουλοι: Γ.Χαλαστάρας
Γεν. Γραμματέας:  Α.Κατσιαβριάς Α.Μαυρογιάννης
Αντιπρόεδρος: Κ.Ταχυνάκος Χ.Γραμματικός
Αντιπρόεδρος: Θ.Φουστάνος Α.Αναγνωστόπουλος
Αντιπρόεδρος:  Ν.Κορδάς Μ.Χαρούνι
Ταμίας:  Α.Πάνια Π.Ποτουρίδης
Α.Άγουρος
Αναπλ. Μέλη: Ι.Τζανόγλου
Α.Γαλανός
Β.Καλαμπόκης
Σ.Παπαδέα-Χιονίδη

 

2014-2015 Πρόεδρος: Α.Άγουρος Σύμβουλοι: Α.Τσάτσο
Γεν. Γραμματέας: Α.Κατσιαβριάς Μ.Χαρούνι
Αντιπρόεδρος: Κ.Ταχυνάκος Α.Μαυρογιάννης
Αντιπρόεδρος: Θ.Φουστάνος Π.Ποτουρίδης
Αντιπρόεδρος: Ν.Κορδάς Α. Γαλανός
Ταμίας: Α.Πάνια Ε.Μιχαηλίδου
Ζ.Πασακάλου
Αναπλ. Μέλη: Ι.Τζανόγλου
Σ.Ισαακίδης
Κ.Λεονταράκης
Γ.Κουκής
Ε.Κουτής
Κ.Βασιλόπουλος
Σ.Παπαδέα-Χιονίδη
2015-2016 Πρόεδρος: Α.Κατσιαβριάς Σύμβουλοι: Α.Τσάτσο
Γεν. Γραμματέας: Κ.Ταχυνάκος Μ.Χαρούνι
Αντιπρόεδρος: Θ.Φουστάνος Α.Μαυρογιάννης
Αντιπρόεδρος: Ν.Κορδάς Σ.Καρβέλας
Αντιπρόεδρος: Κ.Λεονταράκης Α. Γαλανός
Ταμίας: Α.Πάνια Σ.Κρεμάνδαλης
Ε.Μιχαηλίδου
Αναπλ. Μέλη: Ι.Παυλής
Σ.Ισαακίδης
Α.Πάχος
Π.Σαμόλης
Π.Χοντζόπουλος
Κ.Βασιλόπουλος
Σ.Παπαδέα-Χιονίδη

 
 

2016-2018 Πρόεδρος: Θ.Φουστάνος Σύμβουλοι: Α.Τσάτσο
Γεν. Γραμματέας: Κ.Ταχυνάκος Μ.Χαρούνι
Αντιπρόεδρος: Α.Κατσιαβριάς Α.Μαυρογιάννης
Αντιπρόεδρος: Κ.Λεονταράκης Σ.Καρβέλας
Αντιπρόεδρος: Ν.Κορδάς Σ.Κρεμάνδαλης
Ταμίας: Α.Πάνια Δ.Κοτζαμάνης
Ι.Παυλής
Αναπλ. Μέλη: Α.Πάχος
Μ.Σουλιώτη
Λ.Μαργαρίτη
Κ.Βασιλόπουλος
Ν.Βεκρής
Ε.Καραγεώργου-Δρόσου
Σ.Παπαδέα-Χιονίδη
Ι.Καρλόπουλος
Γ.Μπουμπόπουλος