Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 2009-2012

2009-2010 Πρόεδρος: Γ. Σαραντής Σύμβουλοι: Δ. Αγγελόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Σ. Αθανασίου Ι. Παραδεισόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κ. Τσιβιλτίδης Ε. Μπαρμπάκος
Αντιπρόεδρος: Ε. Μιχαλάς Φ. Βλαχάβας
Αντιπρόεδρος: Δ. Παπαδόπουλος Α. Τομαράς
Ταμίας: Ν. Διαμαντούλης Δ. Καρκατσέλης
Η. Τσίγκανος
Αναπλ. Μέλη: Π. Σαμόλης
Ε. Σταύρακας
2010-2012 Πρόεδρος: Σ. Αθανασίου Σύμβουλοι: Θ. Φουστάνος
(Θ. Γεωργίου) Π. Δεμέναγας
(Β. Απτόσογλου) Θ. Μαυρογιάννης
(Γ. Κοντογιάννης) Κ. Ταχυνάκος
Γεν. Γραμματέας: Κ. Πυλαρινός Γ. Καρβέλας
(Θ. Μαυρογιάννης) Δ. Χρυσόπουλος
Αντιπρόεδρος: Α. Στασινόπουλος Ι. Τρουλλινός
(Ε. Μιχαλάς) Ν. Κορδάς
Αντιπρόεδρος: Μπ. Ομπέιντ (Σ. Κρεμάνδαλης)
(Β. Απτόσογλου) (Δ. Κοτζαμάνης)
Αντιπρόεδρος: Κ. Ταχυνάκος (Δ. Μόσιαλος)
(Ν. Παραδεισόπουλος)
Ταμίας: Γ. Χαλαστάρας