Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1964-1986

 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1964-1986
1964-1965 Πρόεδρος: Α. Γουλανδρής Σύμβουλοι: Α. Μαχαίρας
Γεν. Γραμματέας: Θ. Γαζής Γ. Γρηγορόπουλος
Αντιπρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Ε. Θωμαϊδης
Αντιπρόεδρος: Δ. Χιουρέας Τ. Δεμέναγας
Ταμίας: Ε. Ιατρόπουλος Ν. Χριστόπουλος
Γεν. Αρχηγός: Κ. Δορκοφίκης Α. Μαδιάς
Α. Γεωργιάδης
Ε. Σκουρνελάκης
Ι. Μαχαίρας
1965-1966 Πρόεδρος: Α. Γουλανδρής Σύμβουλοι: Φ. Στυλιανίδης
Γεν. Γραμματέας: Τ. Δεμέναγας Γ. Γρηγορόπουλος
Αντιπρόεδρος: Δ. Χιουρέας Ν. Χριστόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ε. Ιατρόπουλος Μ. Μακρίδης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Ε. Σκουρνελάκης
Γεν. Αρχηγός: Τ. Κοντούζογλου Σ. Αντωνιάδης
1966-1967 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Δ. Χιουρέας
Γεν. Γραμματέας: Τ. Δεμέναγας Γ. Γρηγορόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ε. Ιατρόπουλος Μ. Νευράκης
Αντιπρόεδρος: Κ. Χαμπέρης Σ. Αντωνιάδης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Ε. Σκουρνελάκης
Γεν. Αρχηγός: Φ. Στυλιανίδης Ν. Χριστόπουλος
Σ. Ξεροχειμώνας
Σ. Ξυραφίδης
Ν. Αριστογένης
1967-1970 Πρόεδρος: Α. Γουλανδρής Σύμβουλοι: Φ. Στυλιανίδης
Γεν. Γραμματέας: Τ. Δεμέναγας Γ. Γρηγορόπουλος
Αντιπρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Θ. Μαγουλάς
Αντιπρόεδρος: Κ. Χαμπέρης Σ. Παπαβασιλείου
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Α. Σκανδάλης
Γεν. Αρχηγός: Ε. Ιατρόπουλος Χ. Μητσοτάκης
Ν. Αριστογένης
Ι. Μαραγκός
Ε. Αντωνιάδης
1970-1971 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Ε. Πανάγος
Γεν. Γραμματέας: Τ. Δεμέναγας Γ. Καροτσιέρης
Αντιπρόεδρος: Ε. Ιατρόπουλος Θ. Ταυρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Φ. Στυλιανίδης Μ. Κορίνθιος
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Σ. Καζάνης
Γεν. Αρχηγός: Γ. Καρυπίδης Α. Τρίτας
Κ. Χαμπέρης
1971-1972 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Σ. Καζάνης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Θ. Μαγουλάς
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Ι. Γαρδέλης
Θ. Ταυρόπουλος
Θ. Παπούλιας
Γ. Σκαράκης
1972-1973 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Σ. Σαμόλης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Τ. Δεμέναγας
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Δ. Χιουρέας
Γεν. Αρχηγός: Ι. Μαρκουλάκης Γ. Σκαράκης
Φ. Στυλιανίδης
Σ. Καζάνης
Α. Γεωργιάδης
Θ. Ταυρόπουλος
Ι. Μαγουλά
1973-1974 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Α. Γεωργιάδης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Γ. Σκαράκης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Ι. Μαγουλά
Γεν. Αρχηγός: Ι. Μαρκουλάκης Σ. Σαμόλης
Ζ. Χατζίρης
1974-1975 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Α. Γεωργιάδης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Γ. Σκαράκης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Ι. Μαγουλά
Γεν. Αρχηγός: Ι. Μαρκουλάκης Σ. Σαμόλης
Ζ. Χατζίρης
1975-1976 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Σ. Σαμόλης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Θ. Ταυρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κ. Χαμπέρης Γ. Σκαράκης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Θ. Παπούλιας
Φ. Σωτηριάδης
Ι. Μηλόπουλος
Μ. Πιτιλάκης
Ι. Μαγουλά
Α. Γεωργιάδης
1976-1977 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Σ. Σαμόλης
Αντιπρόεδρος: Ε. Αντωνιάδης Ι. Μαγουλά
Αντιπρόεδρος: Α. Γεωργιάδης Γ. Σκαράκης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Κ. Χαμπέρης
Γεν. Αρχηγός: Α. Τρίτας Ν. Αλεξανδράκης
Σ. Ξυραφίδης
Β. Ανδρίτσος
Γ. Λαμέρας
1977-1978 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Σ. Σαμόλης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Α. Κακουλίδης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Σ. Ξυραφίδης
Γεν. Αρχηγός: Ε. Αντωνιάδης Β. Ανδρίτσος
Φ. Ραψομανίκης
Α. Γεωργιάδης
Ν. Μαλεξανάκης
Ν. Αλεξανδράκης
Γ. Λαμέρας
1978-1979 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Σ. Σαμόλης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Α. Κακουλίδης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Σ. Ξυραφίδης
Γεν. Αρχηγός: Ε. Αντωνιάδης Θ. Γαζής
Φ. Ραψομανίκης
Θ. Ταυρόπουλος
Φ. Ευμορφόπουλος
Ε. Ευμορφόπουλος
Ε. Τρίστης
1979-1980 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Σ. Σαμόλης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Α. Κακουλίδης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Ε. Τρίστης
Γεν. Αρχηγός: Ε. Αντωνιάδης Φ. Ραψομανίκης
Φ. Ευμορφόπουλος
Σ. Ξυραφίδης
Β. Ανδρίτσος
1980-1981 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Θ. Μαγουλάς
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Γ. Σκαράκης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Φ. Ραψομανίκης
Γεν. Αρχηγός: Ε. Αντωνιάδης Σ. Σαμόλης
Τ. Δεμέναγας
1981-1982 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Σ. Σαμόλης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Κ. Γρυφάκης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Γ. Σκαράκης
Γεν. Αρχηγός: Ε. Αντωνιάδης Φ. Ραψομανίκης
Ε. Μαυρογιαννέα
Τ. Δεμέναγας
Ε. Τρίστης
1982-1983 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Σ. Σαμόλης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Κ. Γρυφάκης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Φ. Ραψομανίκης
Γεν. Αρχηγός: Ε. Αντωνιάδης Ε. Μαυρογιαννέα
Ε. Τρίστης
1983-1984 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Τ. Δεμέναγας
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Ι. Παλάτος
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Φ. Ραψομανίκης
Γεν. Αρχηγός: Ε. Αντωνιάδης Κ. Γρυφάκης
Ε. Τρίστης
1984-1985 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Καρυπίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Ιατρόπουλος Θ. Γαζής
Αντιπρόεδρος: Ι. Μαρκουλάκης Σ. Ξυραφίδης
Ταμίας: Θ. Γρίσπος Φ. Ραψομανίκης
Γεν. Αρχηγός: Ε. Αντωνιάδης Α. Τρίτας
Ε. Τρίστης
1985-1986 Πρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Σύμβουλοι: Γ. Κούμας
Γεν. Γραμματέας: Α. Μαχαίρας Ε. Δημητρίου
Αντιπρόεδρος: Ε. Αντωνιάδης Ι. Παλάτος
Ταμίας: Θ. Μαγουλάς Κατσικάρης
Γεν. Αρχηγός: Ν. Καράμπελας Ε. Χατζηϊωάννου
Α. Τρίτας