Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1957-1964

 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1957-1964
1957-1958 Πρόεδρος: Γ. Πλυτάς Σύμβουλοι: Τ. Κοντούζογλου
Γεν. Γραμματέας: Β. Μάντικας Π. Δουσούς
Αντιπρόεδρος: Β. Καρούσος Σ. Μουμτζίδης
Αντιπρόεδρος: Γ. Τσατσομαρίδης Λ. Αντωνιάδης
Ταμίας: Α. Καράβας Α. Κωνσταντόπουλος
Γεν. Αρχηγός: Χ. Βακαλόπουλος Δ. Ζερβός
Α. Γεωργιάδης
Σ. Ζέππος
Ν. Μακρής
1958-1959
1959-1960 Πρόεδρος: Γ. Πλυτάς Σύμβουλοι: Τ. Κοντούζογλου
Γεν. Γραμματέας: Δ. Ζερβός Γ. Γρηγορόπουλος
Αντιπρόεδρος: Δ. Χιουρέας Αι. Μαυροφίδης
Αντιπρόεδρος: Δ. Πολίτης Σ. Μουμτζίδης
Ταμίας: Θ. Γαλής Κ. Μαυρίδης
Γεν. Αρχηγός: Λ. Αντωνιάδης Β. Μάντικας
Κ. Θεοδοσιάδης
1960-1961 Πρόεδρος: Γ. Πλυτάς Σύμβουλοι: Τ. Κοντούζογλου
Γεν. Γραμματέας: Β. Μάντικας Γ. Γρηγορόπουλος
Αντιπρόεδρος: Δ. Χιουρέας Κ. Ορφανόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κ. Χαμπέρης Α. Γεωργιάδης
Ταμίας: Ν. Μακρής Χ. Βακαλόπουλος
Γεν. Αρχηγός: Αι. Μαυροφίδης Δ. Ζερβός
Σ. Μουμτζίδης
Π. Δεμέναγας
Ι. Παντομούρας
1961-1962 Πρόεδρος: Γ. Πλυτάς Σύμβουλοι: Τ. Κοντούζογλου
Γεν. Γραμματέας: Β. Μάντικας Γ. Γρηγορόπουλος
Αντιπρόεδρος: Δ. Χιουρέας Κ. Ορφανόπουλος
Αντιπρόεδρος: Λ. Αντωνιάδης Γ. Γουβαλάρης
Ταμίας: Τ. Δεμέναγας Γ. Κακλαμάνος
Γεν. Αρχηγός: Κ. Χαμπέρης Δ. Ζερβός
Ι. Τριμπόνιας
Θ. Γρίσπος
Λ. Ζορνώ
1962-1963 Πρόεδρος: Γ. Πλυτάς Σύμβουλοι: Τ. Κοντούζογλου
Γεν. Γραμματέας: Γ. Γουβαλάρης Γ. Κακλαμάνος
Αντιπρόεδρος: Δ. Χιουρέας Μ. Χάνδακας
Αντιπρόεδρος: Α. Γουλανδρής Κ. Χαμπέρης
Ταμίας: Τ. Δεμέναγας Ε. Ιατρόπουλος
Γεν. Αρχηγός: Γ. Ευθυμίου Δ. Ζερβός
Φ. Στυλιανίδης
Β. Καρακίτσος
Λ. Ζορνώ
1963-1964 Πρόεδρος: Γ. Πλυτάς Σύμβουλοι: Τ. Κοντούζογλου
Γεν. Γραμματέας: Γ. Γουβαλάρης Σ. Μουμτζίδης
Αντιπρόεδρος: Δ. Χιουρέας Ι. Βαρνάβας
Αντιπρόεδρος: Α. Γουλανδρής Κ. Χαμπέρης
Ταμίας: Τ. Δεμέναγας Δ. Ζερβός
Γεν. Αρχηγός: Φ. Στυλιανίδης Α. Γεωργιάδης
Γ. Γρηγορόπουλος
Λ. Ζορνώ