Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1943-1956

Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1943-1956
1943-1944 Πρόεδρος: Δ. Καρετζόπουλος Σύμβουλοι: Π. Καρετζόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Σ. Κοσμίδης Β. Μιχαηλίδης
Αντιπρόεδρος: Λ. Αντωνιάδης
Αντιπρόεδρος: Α. Κούρος
Γεν. Αρχηγός
και Ταμίας: Α. Τιγλίογλου
1944-1949
1949-1950 Πρόεδρος: Ι. Ρώτας Σύμβουλοι: Α. Καρετζόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Σ. Κοσμίδης Π. Βογιατζής
Αντιπρόεδρος: Λ. Αντωνιάδης Ν. Σφηκόπουλος
Αντιπρόεδρος: Α. Κουλούρης Π. Δότσικος
Ταμίας: Α. Τιγλίογλου Ι. Κούνος
Γεν. Αρχηγός: Αι. Μαυροφίδης
1950-1951 Πρόεδρος: Ι. Ρώτας Σύμβουλοι: Π. Βογιατζής
Γεν. Γραμματέας: Ν. Σφηκόπουλος Τ. Πρινέας
Αντιπρόεδρος: Λ. Μαλαχίας Χ. Βακαλόπουλος
Αντιπρόεδρος: Β. Σπύρου Β. Μάντικας
Ταμίας: Ν. Μακρής Τ. Σακελλαρίου
Γεν. Αρχηγός: Αι. Μαυροφίδης
1951-1953
1953-1954 Πρόεδρος: Γ. Ευθυμίου Σύμβουλοι: Π. Καρετζόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ν. Σφηκόπουλος Π. Δεμέναγας
Αντιπρόεδρος: Λ. Αντωνιάδης Σ. Κοσμίδης
Αντιπρόεδρος: Ι. Ξύδης Α. Γεωργιάδης
Ταμίας: Α. Μανέττας Κ. Θεοδοσιάδης
Γεν. Αρχηγός: Αι. Μαυροφίδης Ι. Πασχαλίδης
1954-1955 Πρόεδρος: Λ. Μαλαχίας Σύμβουλοι: Τ. Κοντούζογλου
Γεν. Γραμματέας: Β. Μάντικας Χ. Ιατρέλλης
Αντιπρόεδρος: Α. Τζέντζος Α. Μανέττας
Αντιπρόεδρος: Ι. Ξύδης Λ. Αντωνιάδης
Ταμίας: Π. Δεμέναγας Κ.Θεοδοσιάδης
Γεν. Αρχηγός: Γ. Ευθυμίου Α. Πετρόπουλος
Γ. Γαζής
Ι. Ροζής
1955-1956 Πρόεδρος: Α. Τζέντζος Σύμβουλοι: Τ. Κοντούζογλου
Γεν. Γραμματέας: Β. Μάντικας Α. Γεωργιάδης
Αντιπρόεδρος: Λ. Αντωνιάδης Π. Λάμπρου
Αντιπρόεδρος: Γ. Ευθυμίου Χ. Βακαλόπουλος
Ταμίας: Π. Δεμέναγας Γ. Καροτσιέρης
Γεν. Αρχηγός: Αι. Μαυροφίδης Κ.Θεοδοσιάδης
Ν. Δαβίδης
Ι. Ροζής
Ι. Κούσουλας