ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΕΣΚΑΝΑ (2014)

ΕΣΠΕΡΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ

[embedplusvideo height=”481″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/1gTRejf” standard=”http://www.youtube.com/v/n2t2st-15rI?fs=1″ vars=”ytid=n2t2st-15rI&width=802&height=481&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep7657″ /]
 

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ

[embedplusvideo height=”481″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/1gTRuyB” standard=”http://www.youtube.com/v/P023gur62IQ?fs=1″ vars=”ytid=P023gur62IQ&width=802&height=481&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2895″ /]
 

ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΕΣΠΕΡΟΣ

1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ

[embedplusvideo height=”481″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/1gTROxv” standard=”http://www.youtube.com/v/MRdMHZO4O0g?fs=1″ vars=”ytid=MRdMHZO4O0g&width=802&height=481&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep7820″ /]

2ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ

[embedplusvideo height=”481″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/1gTS2EG” standard=”http://www.youtube.com/v/neWvdvrVPy4?fs=1″ vars=”ytid=neWvdvrVPy4&width=802&height=481&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep9706″ /]