[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ] Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Προς τα μέλη του Συλλόγου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Το Δ.Σ. του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, που εκλέχτηκε με διετή θητεία στις 15 Ιουνίου 2022, καλεί τα μέλη του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Καταστατικού σε Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, όπως αποφάσισε στη συνεδρίαση της Τετάρτης 10 Απριλίου 2024, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έγκριση Πρακτικών προηγουμένης Γενικής Συνέλευσης.
  3. Απολογισμός-Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Ταμειακός Απολογισμός Χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Έγκριση Απολογισμού.
  6. Προϋπολογισμός 2024.
  7. Έγκριση Προϋπολογισμού 2024.
  8. Διάφορες ανακοινώσεις-προτάσεις.
  9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  10. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη , Προέδρου, μελών, τακτικών και αναπληρωματικών για το νέο Δ.Σ. και για την εξελεγκτική επιτροπή.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ για την ευρύτερη και ενεργή συμμετοχή τους (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στη Γενική Συνέλευση, η οποία γίνεται σε ιστορική και κρίσιμη για τον ‘Όμιλο στιγμή. Η παρουσία μεγάλου αριθμού μελών θα οδηγήσει τον Όμιλο στη νέα εποχή, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις προκλήσεις στα αθλητικά-κοινωνικά δρώμενα στα οποία οφείλει ο ιστορικός μας ΕΣΠΕΡΟΣ να πρωταγωνιστεί.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Μαιου 2024 και ώρα 18:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο «ΕΣΠΕΡΟΣ» (Αριστοτέλους και Χ. Τρικούπη, Καλλιθέα).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Μαίου 2024 στις 19.00 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο ΕΣΠΕΡΟΣ (Αριστοτέλους και Χ. Τρικούπη, Καλλιθέα). Όσα εκ των μελών του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου και μελών για το νέο Δ.Σ. και για την εξελεγκτική επιτροπή., να το γνωρίσουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 08 Μαίου 2024 , στέλνοντας σχετική αίτηση με μήνυμα στο τηλ. του ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 6975028090 ή προωθώντας την αίτηση τους μέσω του μενού «Επικοινωνία» του δικτυακού χώρου www.esperos.eu ή μέσω mail στο esperos1943@gmail.com

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Β. Τζιράκης

Ο Γενικός Γραμματέας
Κυριάκος Δ. Ταχυνάκος