ΓΗΠΕΔΑ

Αναστέλλονται έως και την 24η Μαρτίου 2020 όλες οι δραστηριότητες αθλητικές και πολιτιστικές.

Αναστέλλονται έως και την 24η Μαρτίου 2020 όλες οι δραστηριότητες (αθλητικές και πολιτιστικές) που λαμβάνουν χώρα στα δημοτικά κτίρια και τις