Ευρυτος Βόλου-Εσπερος Καλλιθέας 15-22 HANDBALL (2013)

ΜΕΡΟΣ Α’
[embedplusvideo height=”481″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/1LBFsHb” standard=”http://www.youtube.com/v/cJNZ2z7eHiU?fs=1″ vars=”ytid=cJNZ2z7eHiU&width=802&height=481&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep7287″ /]
 
ΜΕΡΟΣ Β’
[embedplusvideo height=”481″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/1LBFA9x” standard=”http://www.youtube.com/v/iU1-jPGnED8?fs=1″ vars=”ytid=iU1-jPGnED8&width=802&height=481&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep4971″ /]