Έτοιμο το γήπεδο

Μετά από σκληρή προσπάθεια τελικά το γήπεδο είναι έτοιμο (βαμμένο και καθαρό) για να μπουν τα παιδιά μας!!!!

Παραπομπή: https://www.facebook.com/esperosvoleyball

Attachment