ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00

Καλλιθέα 11 Νοεμβρίου 2021 Προς τα Μέλη του Συλλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 Το Δ.Σ.του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, που εκλέχτηκε με διετή θητεία στις 22 Ιουνίου 2020, καλεί τα μέλη του  Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Καταστατικού σε Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση, όπως αποφάσισε στη συνεδρίαση της Τετάρτης 10 Νοεμβρίου 2021, με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έγκριση Πρακτικών προηγουμένης Γενικής Συνέλευσης.
  3. Απολογισμός – Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Ταμειακός Απολογισμός Χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Έγκριση Απολογισμού.
  6. Προϋπολογισμός 01.01.2021 – 31.12.2021
  7. Έγκριση Προϋπολογισμού 01.01.2021 – 31.12.2021
  8. Συζήτηση και έγκριση για πιθανές συγχωνεύσεις με άλλα σωματεία της περιοχής.
  9. Συζήτηση και έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού μας . Εναρμόνιση με την Νομοθεσία
  10. Διάφορες ανακοινώσεις-προτάσεις

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 στα Γραφεία  του Συλλόγου μας (Αραπάκη 6 , Καλλιθέα). Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα  πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 στις 19.00 στα Γραφεία του Συλλόγου μας  (Αραπάκη 6 , Καλλιθέα) .

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Β. Φουστάνος

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Κυριάκος Δ. Ταχυνάκος

 

 

 

Attachment