ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – Α.Ε.Κ (1989/90)

[embedplusvideo height=”631″ width=”802″ editlink=”http://bit.ly/1LByJwU” standard=”http://www.youtube.com/v/DbodC3afsbc?fs=1″ vars=”ytid=DbodC3afsbc&width=802&height=631&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5290″ /]