ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ, που εκλέχτηκε με διετή θητεία στις 23 Μαΐου 2018, καλεί τα μέλη του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Καταστατικού σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως αποφάσισε στη συνεδρίαση της Δευτέρας 1ης Ιουνίου 2020, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Έγκριση Πρακτικών προηγουμένης Γενικής Συνέλευσης.
3. Απολογισμός-Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ταμειακός Απολογισμός Χρήσης 01.05.2019-30.04.2020.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Έγκριση Απολογισμού.
6. Προϋπολογισμός 2020-21
7. Έγκριση Προϋπολογισμού 2020-2021.
8. Διάφορες ανακοινώσεις-προτάσεις.
9. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
10. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών για το Δ.Σ. και αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και για την εξελεγκτική επιτροπή.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ για την ευρύτερη και ενεργή συμμετοχή τους (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) στη Γενική Συνέλευση, η οποία γίνεται σε ιστορική και κρίσιμη για τον ‘Όμιλο στιγμή. Η παρουσία μεγάλου αριθμού μελών θα οδηγήσει τον Όμιλο στη νέα εποχή, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις προκλήσεις στα αθλητικά-κοινωνικά δρώμενα στα οποία οφείλει ο ιστορικός μας ΕΣΠΕΡΟΣ να πρωταγωνιστεί.
Είμαστε όλοι ΕΣΠΕΡΟΣ
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00 στο Κλειστό Γυμναστήριο «ΕΣΠΕΡΟΣ» (Αριστοτέλους και Χ. Τρικούπη, Καλλιθέα).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 στις 20.00 μ.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο ΕΣΠΕΡΟΣ (Αριστοτέλους και Χ. Τρικούπη, Καλλιθέα).

Όσα εκ των μελών του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών για το Δ.Σ. και αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ. και για την εξελεγκτική επιτροπή., να το γνωρίσουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00, στέλνοντας σχετική αίτηση με φαξ στα γραφεία του συλλόγου (210 9515 896) ή προωθώντας την αίτησή τους μέσω του μενού «Επικοινωνία» του δικτυακού χώρου www.esperos.eu ή μέσω mail στο esperos1943@gmail.com.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΧΥΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ