Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1986-2009

 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1986-2009
1986-1987 Πρόεδρος: Ε. Αντωνιάδης Σύμβουλοι: Α. Τρίτας
Γεν. Γραμματέας: Σ. Οικονομόπουλος Ε. Δημητρίου
Αντιπρόεδρος: Σ. Φουντούκας Ι. Παλάτος
Ταμίας: Θ. Μαγουλάς Φ. Ραψομανίκης
Γεν. Αρχηγός: Ν. Καράμπελας Γ. Κούμας
Ε. Χατζηϊωάννου
1987-1988 Πρόεδρος: Ε. Αντωνιάδης Σύμβουλοι: Χ. Βλάχος
Γεν. Γραμματέας: Σ. Οικονομόπουλος Γ. Κούμας
Αντιπρόεδρος: Σ. Φουντούκας Δ. Έξαρχος
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Ν. Καράμπελας
Ταμίας: Θ. Μαγουλάς Ε. Δημητρίου
Γεν. Αρχηγός: Ι. Παλάτος
1988-1990 Πρόεδρος: Ε. Αντωνιάδης Σύμβουλοι: Δ. Γρυφάκης
Γεν. Γραμματέας: Δ. Έξαρχος Κ. Γρυφάκης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Ε. Δημητρίου
Ταμίας: Θ. Μαγουλάς Χ. Μητρόπουλος
Γεν. Αρχηγός: Ι. Παλάτος Ε. Χατζηϊωάννου
1990-1992 Πρόεδρος: Ν. Χριστόπουλος Σύμβουλοι: Α. Δούνης
Γεν. Γραμματέας: Τ. Δεμέναγας Δ. Δέδες
Αντιπρόεδρος: Ε. Μπαλατσός Ι. Μαρίνος
Αντιπρόεδρος: Χ. Στόφφας Κ. Βασιλακόπουλος
Ταμίας: Μ. Χ”αναστασίου Η. Παπαδόπουλος
Γεν. Αρχηγός: Α. Μαχαίρας Π. Νίκολιτς
1992-1994 Πρόεδρος: Ε. Αντωνιάδης Σύμβουλοι: Ε. Κακουλίδης
Γεν. Γραμματέας: Τ. Δεμέναγας Σ. Ξυραφίδης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Π. Νίκολιτς
Αντιπρόεδρος: Ε. Μπαλατσός Χ. Μητρόπουλος
Ταμίας: Θ. Μαγουλάς Σ. Παπαβασιλείου
Γεν. Αρχηγός: Ι. Παλάτος
1994-1996 Πρόεδρος: Ε. Αντωνιάδης Σύμβουλοι: Ε. Κακουλίδης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Χατζηϊωάννου Γ. Τασιάνης
Αντιπρόεδρος: Α. Τρίτας Α. Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος: Ε. Μπαλατσός Α. Δούνης
Ταμίας: Θ. Μαγουλάς Ε. Μπαρμπάκος
Γεν. Αρχηγός: Ι. Παλάτος
1996-1998 Πρόεδρος: Α. Τρίτας Σύμβουλοι: Γ. Τασιάνης
Γεν. Γραμματέας: Ε. Χατζηϊωάννου Α. Δούνης
Αντιπρόεδρος: Ε. Μπαλατσός Ι. Τάγαρης
Αντιπρόεδρος: Σ. Ξυραφίδης Α. Χάνδακας
Ταμίας: Θ. Μαγουλάς Ε. Μπαρμπάκος
Γεν. Αρχηγός: Ι. Παλάτος
1998-2000 Πρόεδρος: Α. Τρίτας Σύμβουλοι: Π. Σαμόλης
Γεν. Γραμματέας: Γ. Τασιάνης Κ. Παλάτος
Αντιπρόεδρος: Ε. Μπαλατσός Ε. Παπαδάκης
Αντιπρόεδρος: Χ. Μητρόπουλος Ε. Μιχαλάς
Ταμίας: Θ. Μαγουλάς Σ. Μπακόπουλος
Γεν. Αρχηγός: Ι. Παλάτος
2000-2002 Πρόεδρος: Ι. Παραδεισόπουλος Σύμβουλοι: Ε. Μιχαλάς
Γεν. Γραμματέας: Π. Δεμέναγας Κ. Παλάτος
Αντιπρόεδρος: Ε. Μπαλατσός Β. Γρυφάκη
Αντιπρόεδρος: Σ. Παπαβασιλείου Ν. Τουμπέκης
Ταμίας: Θ. Μαγουλάς Π. Σαμόλης
Γεν. Αρχηγός: Χ. Μητρόπουλος
2002-2004 Πρόεδρος: Ι. Παραδεισόπουλος Σύμβουλοι: Ε. Μιχαλάς
Γεν. Γραμματέας: Π. Δεμέναγας Π. Σαμόλης
(Σ. Αθανασίου) Σ. Αθανασίου
Αντιπρόεδρος: Η. Λιανός (Ρ. Κωνσταντίνο)
Αντιπρόεδρος: Α. Κρικέλλης Λ. Ανδρίτσος
Ταμίας: Χ. Μητρόπουλος Σ. Παπαβασιλείου
Ε. Μπαλατσός
(Γ. Ακπινάρ)
2004-2005 Πρόεδρος: Ι. Παραδεισόπουλος Σύμβουλοι: Ε. Μιχαλάς
Γεν. Γραμματέας: Σ. Αθανασίου Π. Σαμόλης
Αντιπρόεδρος: Η. Λιανός Γ. Ακπινάρ
Αντιπρόεδρος: Α. Κρικέλλης Π. Χρυσοστόμου
Ταμίας: Χ. Μητρόπουλος Σ. Κρεμάνδαλης
Φ. Μαρμαράς
2005-2007 Πρόεδρος: Ι. Παραδεισόπουλος Σύμβουλοι: Ε. Μιχαλάς
Γεν. Γραμματέας: Σ. Αθανασίου Π. Σαμόλης
Αντιπρόεδρος: Κ. Νικολακόπουλος Σ. Σεραφείμ
Ταμίας: Χ. Μητρόπουλος (Θ. Μαυρογιάννης)
Θ. Καρανδρέα
Γ. Ακπινάρ
Μ. Χαψής
Σ. Κρεμάνδαλης
Δ. Κοτζαμάνης
Ρ. Κωνσταντίνο
Αναπλ. Μέλη: Ν. Καμπάς
Α. Μάϊνας
2007-2008 Πρόεδρος: Ι. Παραδεισόπουλος Σύμβουλοι: Θ. Μαυρογιάννης
Γεν. Γραμματέας: Σ. Αθανασίου Δ. Κοτζαμάνης
Αντιπρόεδρος: Α. Κρικέλλης Α. Δημαράκης
Αντιπρόεδρος: Π. Σαμόλης Ρ. Κωνσταντίνο
Αντιπρόεδρος: Ε. Μιχαλάς Θ. Καρανδρέα
Ταμίας: Σ. Κρεμάνδαλης
2008-2009 Πρόεδρος: Α. Κρικέλλης Σύμβουλοι: Π. Σαμόλης
(Π. Σαμόλης ) (Α. Κρικέλλης)
Γεν. Γραμματέας: Σ. Αθανασίου Σ. Κρεμάνδαλης
Αντιπρόεδρος: Ε. Μπαρμπάκος Θ. Μαυρογιάννης
Αντιπρόεδρος: Ε. Μιχαλάς Δ. Κοτζαμάνης
Αντιπρόεδρος: Γ. Δρίβας Ρ. Κωνσταντίνο
Ταμίας: Ν. Κολιολιός Α. Τομαράς
Γ. Βρετάρος
Αναπλ. Μέλη: Σ. Παπαβασιλείου
Ν. Καμπάς
Α. Δημαράκης