Πέρα από τους τραυματισμούς στον αθλητισμό, που είναι μόνιμο πρόβλημα, υπάρχει και ένα άλλο, που κάποιες φορές είναι σοβαρότερο. Ονομάζεται… γονείς.  Ίσως σας φαίνεται παράξενο. Ίσως σας φαίνεται λάθος. Μα δυστυχώς, είναι η πικρή αλήθεια. Οι γονείς είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στον αθλητισμό. Μπορούν να καταστρέψουν τα παιδιά τους.Read More →