Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1943-1956

Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1943-1956 1943-1944 Πρόεδρος: Δ. Καρετζόπουλος Σύμβουλοι: Π. Καρετζόπουλος Γεν. Γραμματέας: Σ. Κοσμίδης Β. Μιχαηλίδης Αντιπρόεδρος: Λ. Αντωνιάδης Αντιπρόεδρος: Α. Κούρος Γεν. Αρχηγός και Ταμίας: Α. Τιγλίογλου 1944-1949 1949-1950 Πρόεδρος: Ι. Ρώτας […]

Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1957-1964

 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1957-1964 1957-1958 Πρόεδρος: Γ. Πλυτάς Σύμβουλοι: Τ. Κοντούζογλου Γεν. Γραμματέας: Β. Μάντικας Π. Δουσούς Αντιπρόεδρος: Β. Καρούσος Σ. Μουμτζίδης Αντιπρόεδρος: Γ. Τσατσομαρίδης Λ. Αντωνιάδης Ταμίας: Α. Καράβας Α. Κωνσταντόπουλος Γεν. Αρχηγός: […]

Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 2009-2012

 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 2009-2012 2009-2010 Πρόεδρος: Γ. Σαραντής Σύμβουλοι: Δ. Αγγελόπουλος Γεν. Γραμματέας: Σ. Αθανασίου Ι. Παραδεισόπουλος Αντιπρόεδρος: Κ. Τσιβιλτίδης Ε. Μπαρμπάκος Αντιπρόεδρος: Ε. Μιχαλάς Φ. Βλαχάβας Αντιπρόεδρος: Δ. Παπαδόπουλος Α. Τομαράς Ταμίας: Ν. […]

Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1964-1986

 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1964-1986 1964-1965 Πρόεδρος: Α. Γουλανδρής Σύμβουλοι: Α. Μαχαίρας Γεν. Γραμματέας: Θ. Γαζής Γ. Γρηγορόπουλος Αντιπρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Ε. Θωμαϊδης Αντιπρόεδρος: Δ. Χιουρέας Τ. Δεμέναγας Ταμίας: Ε. Ιατρόπουλος Ν. Χριστόπουλος Γεν. Αρχηγός: Κ. […]

Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1986-2009

 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1986-2009 1986-1987 Πρόεδρος: Ε. Αντωνιάδης Σύμβουλοι: Α. Τρίτας Γεν. Γραμματέας: Σ. Οικονομόπουλος Ε. Δημητρίου Αντιπρόεδρος: Σ. Φουντούκας Ι. Παλάτος Ταμίας: Θ. Μαγουλάς Φ. Ραψομανίκης Γεν. Αρχηγός: Ν. Καράμπελας Γ. Κούμας Ε. […]