2012-13 Πρόεδρος:  Σ. Αθανασίου Σύμβουλοι: Κ.Ταχυνάκος Γεν. Γραμματέας:  Α.Κατσιαβριάς Ν.Κορδάς Αντιπρόεδρος:  Τ.Δελατόλας Χ.Γραμματικός Αντιπρόεδρος:  Γ.Χαλαστάρας Α.Αναγνωστόπουλος Αντιπρόεδρος:  Θ.Φουστάνος Μ.Χαρούνι Ταμίας:  Α.Πάνια Α.Στασινόπουλος Α.Άγουρος Αναπλ. Μέλη: Ε.Κούλουρη Α.Μαυρογιάννης Ι.Τζανόγλου Σ.Παπαδέα-Χιονίδη Β.Καλαμπόκης Α.Γαλανός Π.Ποτουρίδης   2013-14 Πρόεδρος:  Σ. Αθανασίου Σύμβουλοι: Γ.Χαλαστάρας Γεν. Γραμματέας:  Α.Κατσιαβριάς Α.Μαυρογιάννης Αντιπρόεδρος: Κ.Ταχυνάκος Χ.Γραμματικός Αντιπρόεδρος: Θ.Φουστάνος Α.ΑναγνωστόπουλοςRead More →

2009-2010 Πρόεδρος: Γ. Σαραντής Σύμβουλοι: Δ. Αγγελόπουλος Γεν. Γραμματέας: Σ. Αθανασίου Ι. Παραδεισόπουλος Αντιπρόεδρος: Κ. Τσιβιλτίδης Ε. Μπαρμπάκος Αντιπρόεδρος: Ε. Μιχαλάς Φ. Βλαχάβας Αντιπρόεδρος: Δ. Παπαδόπουλος Α. Τομαράς Ταμίας: Ν. Διαμαντούλης Δ. Καρκατσέλης Η. Τσίγκανος Αναπλ. Μέλη: Π. Σαμόλης Ε. Σταύρακας 2010-2012 Πρόεδρος: Σ. Αθανασίου Σύμβουλοι: Θ. Φουστάνος (Θ. Γεωργίου)Read More →

Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1943-1956 1943-1944 Πρόεδρος: Δ. Καρετζόπουλος Σύμβουλοι: Π. Καρετζόπουλος Γεν. Γραμματέας: Σ. Κοσμίδης Β. Μιχαηλίδης Αντιπρόεδρος: Λ. Αντωνιάδης Αντιπρόεδρος: Α. Κούρος Γεν. Αρχηγός και Ταμίας: Α. Τιγλίογλου 1944-1949 1949-1950 Πρόεδρος: Ι. Ρώτας Σύμβουλοι: Α. Καρετζόπουλος Γεν. Γραμματέας: Σ. Κοσμίδης Π. Βογιατζής Αντιπρόεδρος: Λ. Αντωνιάδης Ν. Σφηκόπουλος Αντιπρόεδρος:Read More →

 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1957-1964 1957-1958 Πρόεδρος: Γ. Πλυτάς Σύμβουλοι: Τ. Κοντούζογλου Γεν. Γραμματέας: Β. Μάντικας Π. Δουσούς Αντιπρόεδρος: Β. Καρούσος Σ. Μουμτζίδης Αντιπρόεδρος: Γ. Τσατσομαρίδης Λ. Αντωνιάδης Ταμίας: Α. Καράβας Α. Κωνσταντόπουλος Γεν. Αρχηγός: Χ. Βακαλόπουλος Δ. Ζερβός Α. Γεωργιάδης Σ. Ζέππος Ν. Μακρής 1958-1959 1959-1960 Πρόεδρος: Γ. ΠλυτάςRead More →

 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 2009-2012 2009-2010 Πρόεδρος: Γ. Σαραντής Σύμβουλοι: Δ. Αγγελόπουλος Γεν. Γραμματέας: Σ. Αθανασίου Ι. Παραδεισόπουλος Αντιπρόεδρος: Κ. Τσιβιλτίδης Ε. Μπαρμπάκος Αντιπρόεδρος: Ε. Μιχαλάς Φ. Βλαχάβας Αντιπρόεδρος: Δ. Παπαδόπουλος Α. Τομαράς Ταμίας: Ν. Διαμαντούλης Δ. Καρκατσέλης Η. Τσίγκανος Αναπλ. Μέλη: Π. Σαμόλης Ε. Σταύρακας 2010-2012 Πρόεδρος: Σ. ΑθανασίουRead More →

 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1964-1986 1964-1965 Πρόεδρος: Α. Γουλανδρής Σύμβουλοι: Α. Μαχαίρας Γεν. Γραμματέας: Θ. Γαζής Γ. Γρηγορόπουλος Αντιπρόεδρος: Τ. Κοντούζογλου Ε. Θωμαϊδης Αντιπρόεδρος: Δ. Χιουρέας Τ. Δεμέναγας Ταμίας: Ε. Ιατρόπουλος Ν. Χριστόπουλος Γεν. Αρχηγός: Κ. Δορκοφίκης Α. Μαδιάς Α. Γεωργιάδης Ε. Σκουρνελάκης Ι. Μαχαίρας 1965-1966 Πρόεδρος: Α. Γουλανδρής Σύμβουλοι: Φ.Read More →

 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ: Διοικητικά Συμβούλια 1986-2009 1986-1987 Πρόεδρος: Ε. Αντωνιάδης Σύμβουλοι: Α. Τρίτας Γεν. Γραμματέας: Σ. Οικονομόπουλος Ε. Δημητρίου Αντιπρόεδρος: Σ. Φουντούκας Ι. Παλάτος Ταμίας: Θ. Μαγουλάς Φ. Ραψομανίκης Γεν. Αρχηγός: Ν. Καράμπελας Γ. Κούμας Ε. Χατζηϊωάννου 1987-1988 Πρόεδρος: Ε. Αντωνιάδης Σύμβουλοι: Χ. Βλάχος Γεν. Γραμματέας: Σ. Οικονομόπουλος Γ. Κούμας Αντιπρόεδρος:Read More →