ΤΟΥΡΝΟΥΑ BASKETBALL ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β 2003 Β’ ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β 2003   Β’ ΦΑΣΗ Ολοκληρώθηκε η Α΄φάση του Τουρνουά Basketball Υποδομών και οι τελικές βαθμολογίες είναι οι παρακάτω: ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β 2003 Α ΟΜΙΛΟΣ  ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β 2003 Β ΟΜΙΛΟΣ Σύμφωνα με την καταταξή τους στη […]

ΤΟΥΡΝΟΥΑ BASKETBALL ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΠΡΟΜΙΝΙ 2005 Β’ ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΜΙΝΙ 2005   Β’ ΦΑΣΗ Ολοκληρώθηκε η Α΄φάση του Τουρνουά Basketball Υποδομών και οι τελικές βαθμολογίες είναι οι παρακάτω: ΠΡΟΜΙΝΙ 2005  Α΄ ΟΜΙΛΟΣ   ΠΡΟΜΙΝΙ 2005 Β΄ΟΜΙΛΟΣ Σύμφωνα με την κατάταξή τους στη Α’ Φάση  δημιουργούνται οι […]

ΤΟΥΡΝΟΥΑ BASKETBALL ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΜΙΝΙ 2004 Β’ ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΜΙΝΙ 2004  Β’ ΦΑΣΗ Ολοκληρώθηκε η Α΄φάση του Τουρνουά Basketball Υποδομών και οι τελικές βαθμολογίες είναι οι παρακάτω: ΜΙΝΙ 2004 Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΝΙ 2004 Β΄ΟΜΙΛΟΣ ΜΙΝΙ 2004 Γ’ ΟΜΙΛΟΣ Σύμφωνα με την κατάταξή τους στη […]

ΤΟΥΡΝΟΥΑ BASKETBALL ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α 2002 Β’ ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α 2002 Β’ ΦΑΣΗ Ολοκληρώθηκε η Α΄φάση του Τουρνουά Basketball Υποδομών και οι τελικές βαθμολογίες είναι οι παρακάτω: ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α 2002 Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α 2002 Β’ ΟΜΙΛΟΣ Σύμφωνα με την καταταξή τους […]