ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Α 2003/ Β΄ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   ΘΕΣΕΙΣ 1 – 12  Δ’ ΟΜΙΛΟΣ Ε’ ΟΜΙΛΟΣ Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ Η’ ΟΜΙΛΟΣ   ΘΕΣΕΙΣ 13 – 16 Θ’ ΟΜΙΛΟΣ     ΘΕΣΕΙΣ 17 – 20 Ι’ ΟΜΙΛΟΣ     ΘΕΣΕΙΣ 21 – 24 Κ’ ΟΜΙΛΟΣ     ΘΕΣΕΙΣ 22 – 24Read More →

  JUNIORS A 2007/ Β΄ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   ΘΕΣΕΙΣ 1 – 12 Ε’ ΟΜΙΛΟΣ Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ Η’ ΟΜΙΛΟΣ Θ’ ΟΜΙΛΟΣ   ΘΕΣΕΙΣ 13 – 15 Ι’ ΟΜΙΛΟΣ     ΘΕΣΕΙΣ 16 – 18 Κ’ ΟΜΙΛΟΣ     ΘΕΣΕΙΣ 19 – 21 Λ’ ΟΜΙΛΟΣ     ΘΕΣΕΙΣ 22 – 24Read More →

  ΠΡΟΜΙΝΙ 2006 / Β΄ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   ΘΕΣΕΙΣ 1 – 12   Δ’ ΟΜΙΛΟΣ   Ε’ ΟΜΙΛΟΣ   Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ   Η’ ΟΜΙΛΟΣ     ΘΕΣΕΙΣ 13 – 15 Θ’ ΟΜΙΛΟΣ   ΘΕΣΕΙΣ 16 – 18 Ι’ ΟΜΙΛΟΣ   ΘΕΣΕΙΣ 19 – 21 Κ’ ΟΜΙΛΟΣ   ΘΕΣΕΙΣ 22Read More →

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β 2004 / Β΄ΦΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   ΘΕΣΕΙΣ 1 – 12 Δ’ ΟΜΙΛΟΣ Ε’ ΟΜΙΛΟΣ Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ Η’ ΟΜΙΛΟΣ   ΘΕΣΕΙΣ 13 – 22 Θ’ ΟΜΙΛΟΣ Ι’ ΟΜΙΛΟΣ Κ’ ΟΜΙΛΟΣ Please follow and like us:Read More →